Centrale verwarming via een waterpompsysteem

Wanneer u een verwarmingsinstallatie moet laten vernieuwen, is een warmtepomp eventueel een goed alternatief. Toch alles hangt af van het energieverlies in de woning. 

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp wordt elektrisch aangedreven. Daarbij kunnen we een onderscheid maken tussen verschillende systemen waarvan het rendement van het ene systeem hoger ligt dan het andere maar waarvan de kostprijs evenredig stijgt of daalt. Een warmtepomp haalt reeds een deel warmte uit een externe bron (water, grond, lucht) en geeft die af aan een hogere temperatuur. Hierdoor kan de winstmarge ten opzichte van een volledig elektrische installatie, CV op gas of stookolie aanzienlijk hoger liggen.

Om te weten te komen welk type warmtepomp al of niet rendabel kan zijn, dienen er tal van analyses en berekeningen te worden gemaakt. Deze analyses zijn gebaseerd op de warmteverdeling en de warmteverliezen. Verkeerde berekeningen hebben een enorme inpakt op het rendement en kan er toe leiden dat u het verkeerde systeem kiest voor uw woonst.

Dikwijls opteert men voor een water/lucht model. Deze zijn het goedkoopste alternatief en bij energiezuinige woningen vormt het een ideale verwarmingsbron met hoog rendement. Ten opzichte van de andere modellen (water/water en water/grond) hebben ze wel het laagste rendement maar zijn ze het goedkoopst in aankoop en installatie.

Volgens de Europese regelgeving (Europese norm EN14511) dienen alle warmtepompen vanaf 2013 minstens Energieklasse A te hebben. Vanaf 2014 is dat minstens A+.

Voordelen van een warmtepomp

Wanneer de berekeningen goed uitgevoerd zijn en u heeft het warmtesysteem gekozen dat aansluit bij uw woning, kan u jaarlijks geld besparen en uw investering snel terugverdienen.

Daarbij worden er nog steeds premies bij de installatie van een warmtepomp uitgereikt. Vraag eerst advies vooraleer u met de verbouwing begint; u dient aan een aantal voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor dit fiscaal voordeel.

Daarbij wordt de uitstoot van CO2 aanzienlijk verminderd. Hierdoor kan de warmtepomp geklasseerd worden als alternatieve en milieuvriendelijke energiebron.

De installatie van een warmtepomp heeft een positieve invloed op uw EPB vereisten en de berekening van het EPC of energielabel.

Nadelen van een warmtepomp


Wanneer het buiten zeer koud is, kan het zijn dat de warmtepomp niet in staat is de juiste temperatuur te behalen. Zeker wanneer u gekozen heeft voor een systeem met hoge temperatuur en radiators bijvoorbeeld. U kan dan eventueel overstappen naar een hybride systeem waarbij de extra verwarming wordt aangeleverd door aardgas of stookolie. Systemen die enkel functioneren via een warmtepomp, noemt men een monovalent systeem.

Het rendement schommelt eveneens van seizoen tot seizoen. In de winter zal het rendement lager liggen dan in de tussen maanden wanneer men kan spreken van optimaal rendement.

Welke type warmtepomp voor welk huis?

Voor een lage energiewoning of nieuwbouw woningen, opteert men meestal voor vloerverwarming, muur- of plafondverwarming. U kiest dan een warmtepomp die minstens 35°C kan behalen.

Kiest u voor radiatoren dan dient u bij dezelfde temperatuur grotere radiatoren te plaatsen of kiest u voor een systeem dat minstens 55°C kan halen.

Welke rendementen worden behaald met welk type warmtepomp?

Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in Coëfficiënt of Performance of COP. De basisregel is dat  een warmtepomp die 1 kWh elektriciteit verbruikt tussen de 2 en de 6 kWh kan leveren. Wanneer een warmtepomp een COP waarde heeft van 4, gebruikt de warmtepomp 25% energie om 100% warmte te produceren.

Soms spreekt men ook over SPF: De SPF waarde van een warmtepomp, is het gemiddelde rendement van een volledig stookseizoen. Deze waarde ligt lager dan de COP waarde, omdat de SPF waarde rekening houdt met mechanische, elektrische en thermische verliezen.

De eenheidsprijs voor energie is:

elektriciteit = € 0,195 per kWh (piek) – € 0,135 per kWh (dal)

aardgas = € 0,064 per kWh

stookolie = € 0, 078 per kWh

 Een COP van 3 = € 0, 06 per kWh en is dus goedkoper dan aardgas en stookolie.

Een COP van 2,5 = € 0,069 per kWh en is goedkoper dan stookolie maar duurder ten opzichte van gas.

Uit deze berekening komt naar voor dat het dus van essentieel belang is dat de aannemer het juiste type warmtepomp voor uw woonst selecteert.

Het gemiddeld rendement per type waterpomp ligt ongeveer op

Type warmtepomp Gemiddelde SPF
Water/water warmtepomp 3.9
Horizontaal bodem/water warmtepomp 4.0
Verticale bodem/water warmtepomp 4.7
DX/water warmtepomp 3.2
Lucht/water warmtepomp 2.8

4 Scenario’s 4 rendementen

Om beter inzicht te verschaffen in het rendement en type warmtepomp systeem, gaan we een aantal scenario’s bekijken waar een warmtepomp een groot rendement oplevert en waar het rendement zeer klein wordt voor een bepaald type woning.

Oude woning met oude verwarmingsketel die vervangen wordt door een nieuwe warmtepomp

In dit geval hebben we zeker een warmtepomp nodig die hoge temperaturen aankan, ook bij vriestemperaturen. We hebben standaard radiatoren. De COP ligt rond de 2,5.

het rendement van de warmtepomp hangt af van EPC peil van de woning

Het rendement van de warmtepomp hangt af van EPC peil van de woning

In een woning met een dus iets grotere warmtebehoefte ( 15.000 tot 20.000 kWh per jaar) is een aardgasketel rendabeler. Een warmtepomp is dan wel weer rendabeler dan een stookolieketel.

Een vrij recente woning met gas- en stookolieketel in combinatie met een warmtepomp

In dit geval zou men kunnen opteren voor een hybridesysteem met een COP van 3,5 tot 3,8 en standaard radiatoren. Wanneer de temperatuur buiten sterk daalt, stappen we over op bijverwarming via de CV op stookolie. We gebruiken een lage temperatuur warmtepomp (+35°C).

Aangezien we te maken hebben met een woning die een lagere energiebehoefte heeft (tot 15.000 kWh per jaar), is een warmtepomp hybride systeem rendabeler dan een enkelvoudig CV systeem op aardgas of stookolie.

Een energiezuinige woning via vloerverwarming of grote radiatoren

In dit geval spreken we van een energiebehoefte van maximaal 10.000 kWh per jaar en lage temperatuur (+35°C). Wanneer men opteert voor vloerverwarming zal het rendement het grootst zijn bij gebruik van een warmtepomp. De COP ligt dan rond de 3,96. Opteert men voor grotere radiatoren om dezelfde warmtebehoefte te kunnen leveren, ligt het rendement lager en kiest met voor een CV ketel op gas.

Een passief woning en warmtepomp

Voor een passief woning  (max. 15 kWh per jaar) dient er zeer weinig te worden verwarmd. Wel heeft men warm water nodig.


De vraag is of u die extra kost voor een standaard warmtepomp-installatie gaat betalen. Zelfs met de toegekende energiepremie is het niet de moeite waard om die extra kost te maken. Wel bestaan er ondertussen zeer compacte warmtepompen die toch warm water kunnen leveren en een minimum aan warmte met een zeer laag jaarverbruik. Het nadeel van dit systeem is de opgewekte warmte in alle lokalen hetzelfde zal zijn maar het rendement is groter dan voor alle systemen en komt dus het voordeligste uit.

De tweede optie is een directe elektrische verwarming. Het energieverbruik is zo laag dat het rendement nog steeds hoger ligt dan voor een standaard verwarmingssysteem op aardgas of stookolie.

Bron: www.test-aankoop.be – nr° 589, www.bouw-energie.be

Over de auteur


Energie consultant

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *